• BIST 1.776,41
  • Altın 702,32
  • Dolar 12.2478
  • Euro 13.8849
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 10 °C

Select Bilişim Yönetici Ortağı Çiğdem Uslu: Işınlanma Bile İcat Edilse Lojistik Sektörü Var Olacak

Select Bilişim Yönetici Ortağı Çiğdem Uslu: Işınlanma Bile İcat Edilse Lojistik Sektörü Var Olacak
‘Lojistik sektörünün kendine göre bir şansı var.’ diyen Select Bilişim Yönetici Ortağı Çiğdem Uslu; ‘Dünya veya teknoloji ne kadar değişirse değişsin bir ürün bir yerden bir yere mutlaka taşınacaktır.

Işınlama yöntemi bile icat edilse bir yerden bir yere gidecektir. O yüzden lojistik sek­törü hep var olacaktır.’ şeklinde konuştu. ‘Ülkemiz ve dünya­nın yaşadığı Covid-19 krizinde bugüne kadar kimsenin düşün­mediği ve beklemediği şekilde iş yapma şekilleri değişti.’ diyen Uslu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Değişen çalışma koşullarına göre reel sektörde değişik prob­lemler ve ihtiyaçlar ortaya çıktı. Aslında birçok firma virüs sal­gını ilk Çin’de 2019 sonunda ortaya çıktığında Türkiye’ye ge­leceğini düşünmeden veya kabul­lenmeden herhangi bir hazırlık yapmadan işlerine devam etti. Avrupa’ya gelince ne kadar yak­laştı dendi ama birçok firma yine bir hazırlık yapmadı. Ne zamanki artık Türkiye’ye geldi, o zaman ne yapacağız panikleri başladı. Tabi ki hazırlanan, hazırlıklarını tamamlayan firmalar vardı. Bu salgın sadece bir sektörü etkile­yen değil, her sektörü, her bireyi etkileyen yeni koşullar doğurdu.

Virüsün yayılması ile birlikte işler ilk anda durmamış olsa da bir şekilde yayılma ve hastalan­ma korkusu ile firmalar evden çalışma şekline geçmeye zorun­da kaldılar.  Bu aşamada evden çalışma aslında sadece bir karar değildi, iş yapma şekli idi. Bunun kendince birçok zorluğu vardı. Bu zorluk aslında iletişim zor­luğu değildi, bilgiye ulaşım zor­luğu idi. İş ile ilgili tüm evraklar, notlar, telefon numaraları vb tüm bilgiler ofiste dosyalarda idi. Bunların bazıları fiziksel dosya­lar bazıları ise masa üzerindeki bilgisayarlarda idi. Dolayısı ile ilk olarak evlerden şirkete bağ­lanma sorununu aşmak gereki­yordu. Birçok firmada bunun altyapısı yoktu. Bazı firmalarda server bile yoktu. Çok da araş­tıracak ve analiz yapacak bir za­man da olmadığı için firmalar alelacele donanımsal eksiklik­lerini tedarik edip evden bağ­lanma şeklini hazır hale getirdi. Çalışanlar notebook kullanıyor ise onları evlerine götürdüler, ilk akıllarına gelen ilgili dosyaları evlerine taşıdılar. Oradan da iş­lerini yapmaya başladılar.”

Lojistik sektörünün şansı var

Çiğdem Uslu, ‘kapanan ka­pılar ve limanlar, gümrüklerde uzayan işlemler ile lojistiğin durma noktasına geldiğini ve maliyetlerin çok yükseldiğini’ savunarak şunları söyledi:

“Lojistik sektörünün kendi­ne göre bir şansı var. Dünya ve­ya teknoloji ne kadar değişirse değişsin bir ürün bir yerden bir yere mutlaka taşınacaktır. Işın­lama yöntemi bile icat edilse bir yerden bir yere gidecektir. O yüzden lojistik sektörü hep var olacaktır. Fakat işi yapma şek­linde bazı sorunlar çıkmaya baş­ladı. Uygun teknoloji ve doğru yazılımları kullanmayan firmalar öncelikle işi takip etmek ve yö­netmekte zorlanmaya başladılar. İlk fark ettikleri şey kişiye bağlı çok iş yapıldığı. Dolayısı ile ofis ortamında bir odadan bir odaya giderek veya bağırarak sorarak öğrenilen ne kadar çok şey oldu­ğunu gördüler. Sonrasında da birçok bilgiye, paylaşılan exceller üzerinden erişildiğini fark ettiler çünkü o exceller genelde farklı yerlerde olabiliyorlardı ve evden çalışırken bunlara ulaşmak zor oluyordu. Ayrıca notebooku şir­ketten getirmeyen, evindeki bil­gisayarla ana makineye ulaşanlar, şirketteki bilgisayarında kalan bilgiye ulaşamadığı için sorunlar çıktığını da gördüler. Bunun gibi operasyonel ve yönetsel bilgiye ulaşmak dışında genel lojistik işinin yapılması ile ilgili de so­runlar çıkmaya başladı. Mesela fiziksel olarak teslim alınan ve teslim edilen evrakların yöneti­minde problem çıktı. Firmalar kapalı olduğu için orijinal evrak­lar alınamadı veya teslim edile­medi. Evde oturan halk temel ve diğer ihtiyaçlarını internetten tedarik etmeye çalıştığı için özel­likle kargo/kurye firmalarının yükü arttı. Bu yüksek işlem için­de kargolar da kaybolmaya veya geç yerine ulaşmaya başladı. Bu da lojistik sektöründe iletilmesi gereken evrakların ya ulaşama­ma ya da ulaşmada gecikme so­rununa yol açınca lojistik taşıma işleri de aksamaya başladı. Ya da taşıyıcılar ek sorumluluklar alıp işlerine devam etmeye çalıştılar. Özellikle ordino gibi malı çek­meye yarayan belgelerin ulaşı­mındaki sorunlar, işleri çok fazla aksatmaya başladı. Gümrüklerde uzayan işler, kapatılan kapılar/limanlar ise ya lojistiği durma noktasına getirdi ya da maliyet­leri çok yükseltti.”

Dijitalleşme ile lojistik yapma hızı İlerleyecek

Firmalar arasında ya da devlet ile firmalar arasında dolaşın ev­raklar dijital ortama aktarılması gerektiğinin altını çizen Çiğdem Uslu, ‘Ordino vb. belgeler bir an önce dijital olarak gerekli yerler arasında iletilebilmeli’ diyerek şu görüşleri dile getirdi:

“Tüm bunları aşmanın aslında en kolay yolu, doğru teknolojiler ile üretilen çözümlerdir. Örneğin Select Bilişim olarak bizim bu sene piyasaya sunduğumuz bulut tabanlı Select Optimus lojistik yönetim çözümü herhangi bir server ihtiyacı olmayan, her hangi bir ulaşım için ek maliyet gerek­tirmeyen ve internete bağlanabi­len herhangi bir cihaz ile bilgiye ulaşımı sağlayan yeni nesil bir çözümdür. Bu programı kullanan firmalar herhangi bir ek yatırım veya işlem yapmadan aynı gün ev­lerinden kaldıkları yerden devam ettiler. Kağıtsız ortam mantığı ile kullanılan dosya arşivleme ile herhangi bir dosyayı veya başka bilgileri yanlarında taşımaya ge­rek kalmadan her türlü bilgiye a­nında tek noktadan ulaşabildiler. Yöneticiler anlık veriler ile şirket­lerini ve işlerini yönetebiliyorlar.

Bunların yanında daha da geliştirilmesi gereken kavramlar var. Artık fiziki olarak firmalar arası dolaşan, devlete veya ka­mu kurumlarına beyan edilen evrakların da bu dönem içinde dijitalleşmesinin önemi görüldü. Ordino vb bazı belgeler artık bir an önce dijital imzalar ile dijital olarak gerekli yerler arasında ile­tilebilmeli. Bunun için blockcha­in vb. teknolojiler ile altyapılar kurulmalı ve ivedi şekilde dev­reye alınmalı. Bunlar yapıldıkça lojistik yapma hızı ilerleyecek, işlerin yapılma şekli yeni dünya düzenine uyum sağlayacak. Se­lect olarak Opitmus ürünümüz zaten bu yeni dünya düzenini vizyon alarak hazırlandığı için, her firmanın gelişimi ve idaresi i­çin kullanabileceği yeni konsept­leri barındıran yenilikçi lojistik çözümüdür ve her yeni gelecek konsepte hazır durumdadır.”

Çiğdem Uslu son olarak şun­ları söyledi:

“Bu salgın sırasında lojistik firması olarak değil de lojistik sektörüne yazılım ve hizmet sağlayan Select olarak baktığımızda, bizler zaten uzaktan çalışmaya, geliştirmeye ve destek vermeye hazır durumdaydık. Firma ola­rak kesintisiz ve ek maliyetsiz bir sonraki sabah kaldığımız yerden devam ettik. Müşterilerimiz ev­den çalışmaya geçtiğinde önce­likle uzak bağlantı, yazıcı, mail gibi günlük kullanımlarında alı­şık olmadık şekilde çalışma şek­linde karşılaştıkları problemler nedeni ile daha fazla iş karşılar olduk. Müşterilerimiz uzaktan çalışmaya alışınca rutin çalışma tempomuza geri döndük. Ya­zılım firması olarak her zaman elimizde programlarımızı gelişti­recek yönler olduğundan bu de­virde onlara da hız kazandırdık. Dolayısı ile kapasite kullanımı­mızda herhangi bir düşüş yaşa­madan faaliyetlerimize devam ediyoruz. Kadromuz ve iş yapma şeklimizde de herhangi bir deği­şiklik oluşmadı.

Ama asıl iş ve kapasite artışı­nın salgın sonrası gözlemlenece­ğini tahmin ediyoruz. Öncelikle doğru teknoloji ve yazılım kullanmayan firmaların, şirketleri­ne döndükten sonra bir daha bu tür aksaklıklar yaşamamak için sistemsel değişikliklere gideceği­ni öngörüyoruz. Dolayısı ile bu gibi durumlarda her türlü ko­laylığı sağlayan Select Optimus’a ilginin artacağını ve birçok firmanın geçiş yapmasını bekliyo­ruz. Bu da bizim gerek personel sayımızda gerekse ciromuzda artış yönünde etki yaratacağını düşünüyoruz. Bu ilginin sadece yurtiçinde değil yurtdışında da olacağını tahmin ediyoruz.

Firmamızın gelişmesi dışında aslında kamuda da teknolojiye yatırım olacağına inanıyoruz ve bu gibi durumlar için yeni yön­temler, teknolojiler kullanılmaya başlanacaktır. Dolayısı ile kamu kendini geliştirirken teknoloji firmalarını, özellikle yerli üre­tim yapan firmaları desteklemek zorundadır. Onlara hızlı üretim sağlayacak, kapasite arttıracak her türlü maddi desteği ve im­kanı sağlamak durumundadır. Türkiye’nin sadece lojistik sektö­rü için değil, ileri ekonomi olma­sı açısından da teknolojiyi daha fazla ve hızlı şekilde desteklemesi şarttır. Kamu yanında lojistik fir­maları da muhtemelen gelecekte benzer durumlar için yeni senar­yolar ve iş yapma şekilleri tasar­layıp iş akışlarını değiştirecektir.

Kısacası gelecekte işlerin yapı­lış şekli değişecektir. Çok önce­den bunu tahmin ettiğimiz için Select Optimus programımızın lansmanında ‘Lojistik yapmanın yolunu değiştiriyoruz’ sloganı­nı kullanmıştık ve artık lojistik sektörünün iş yapma şekli değişmektedir ve Select Optimus bunu lojistikçilere sağlayacak yazılım çözümüdür.”

İlgili Haberler
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
MAİL BÜLTENİ ABONELİĞİ
Güvenlik Resmi
Mail adresinizi kaydederek en güncel haberlere kolayca ulaşabilirsiniz
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2021 Kargo Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (+90-212) 217 49 59 (Pbx) Faks : (+90-212) 211 62 77