• BIST 9337.74
  • Altın 2014.99
  • Dolar 30.9896
  • Euro 33.5656
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 9 °C

UND 2011 Yılı Hedeflerini Belirledi

UND 2011 Yılı Hedeflerini Belirledi
UND, geçmiş yılın değerlendirildiği ve 2011 yılı için yeni hedeflerin belirlendiği Stratejik Hedefler Çalıştayı’nı (SHÇ) üyelerinin katılımı ile 5 Mart 2011 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirdi.

UND, geçmiş yılın değerlendirildiği ve 2011 yılı için yeni hedeflerin belirlendiği Stratejik Hedefler Çalıştayı’nı (SHÇ) üyelerinin katılımı ile 5 Mart 2011 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirdi. UND bünyesindeki birimlerin Türkiye’deki taşımacılık faaliyetlerinin aksamadan yürümesini sağlamak amacıyla tespit ettikleri aksaklıkları ve bunları gidermek için neler yapacaklarını açıkladıkları organizasyonda UND üyelerinden gelen önerilerden bir kısmı da hedef haline getirildi.

2010 yılında belirlenen 101 hedefin 70’ini gerçekleştirerek, yüzde 69’luk başarı yakalayan UND, 2011 yılında ise taşımacılığı kolaylaştırmayı amaçlayan 101 hedefi gerçekleştirmek için çalışacak. İcra Kurulunun 2011 gündemindeki hedef sayısı, geçen yıldan kalanlarla birlikte toplam 86 oldu. Toplantı esnasında UND üyelerinden gelen 60 önerinin 15’i de hedef haline getirildi.

Çalıştay, eğitimden hizmete, ADR konusundan Avrupa ülkelerine yönelik taşımalara, gümrükler konusundan Rusya ve diğer pazarlara kadar pek çok konunun ele alınıp tartışıldığı ve üyelerin de yoğun bir şekilde öneri, görüşlerini aktardıkları bir platform şeklinde gerçekleşti.

Çalıştayda ADR ile ilgili olarak; ADR Konvansiyonu’na yüzde 100 uyumlu eğitim kitabının hazırlanması ve ADR Konvansiyonunun Türkiye’deki uyum sürecine yönelik bilgilendirme yapılması, ADR sınavlarının daha sık aralıklarla düzenlenmesi ve ADR ehliyetlerinin verilmesi konusunda Bakanlık ile temasların arttırılması gibi hedefler belirlenirken Avrupa ülkeleri de tartışılan konular arasındaydı. Kosova’da Türk araçlarından tahsil edilen 267 Avro tutarındaki sigortanın kaldırılmasını sağlamak, UBAK belgesi ile yapılan taşımalarda Bulgar makamlarında uygulanan gün kısıtlamasının aşılması, Avrupa ülkelerinin belge kotalarında yüzde 20 ile 40 oranında artırılması, Fransa limanlarına varan bir geminin ortalama taşımasının yüzde 45’ini oluşturan römork/ yarı römorkların Türk plakalı çekiciler ile çekilmesinin sağlanması bu hedefler arasında yer aldı.

C3 yetki belgesi kapsamına giren ticari amaçla ev ve büro eşyası taşımacılığı faaliyetlerini, C2 yetki belgesi ile yapılmasının sağlanması kapsamında da 2011 yılında çalışmaların yapılması kararının alındığı SHÇ’de, Rusya ve BDT ülkelerine gerçekleşen taşımalar için global akaryakıt firmasıyla anlaşma yapılarak yakıt maliyetinin düşürülmesi, üyelerin Orta Doğu taşımalarında, Orange Card Sisteminden en az 1 ülkede yararlanmasını sağlamak gibi hedefler de koyuldu.


Taşımacılar Habur’daki beklemelerden şikayetçi

Gündemdeki konulardan biri de Rusya oldu. Rus taşımacıların Türkiye-Rusya arasındaki ikili pazardan yüzde 30 pay almalarının sağlanması için çalışmaların yapılacağının belirtildiği organizasyonda, Türk Cumhuriyetlerine yönelik taşımaların yüzde 20 iyileştirilmesi, KEİ’ye üye 12 ülkede uluslararası karayolu taşımalarını kolaylaştırmak amacıyla İngilizce ve Rusça karayolu taşımacılığı kılavuzu hazırlamak gibi faaliyetler de hedefler arasında yer aldı.

Pakistan ile Türkiye arasında imzalanan ve 2007’de onaylanan Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması’nın yürürlüğe girmesinin sağlanması da UND’nin 2011 yılı için belirlediği hedeflerden biri oldu. Bunun yanında Çin ile Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması imzalanması, Irak Ulaştırma Bakanlığıyla görüşmelerin gerçekleştirilmesi gibi faaliyetler de yürütülecek.

Suriye’ye yönelik ise konvoy uygulamasının kaldırılarak operasyonlarda 13 saatlik kazanım elde edilmesi, Suriye taşımalarında akaryakıt miktar kısıtlamasının 400 litreden 550 litreye çıkartılması gibi hedefler saptanırken, Azerbaycan’da da ağırlık limitlerinin uluslararası standarda ulaştırılması için çalışmaların yürütülmesi hedefleniyor.

Habur Sınır Kapısı da gündemdeki diğer bir konu oldu. Habur ile ilgili olarak bazı üyeler Habur’da açılacak ikinci bir kapının beklemelerle ile ilgili sorunu çözebileceğini söylerken, taşımacılar Habur’da sorumluluk alabilecek bir yetkili ile bürokrasi engellinin aşılması beklentilerini dile getirdiler. Habur Gümrüğündeki beklemelerin azaltılması ve günlük taşıt çıkış sayısının yüzde 30 arttırılması da UND tarafından hedefler listesine eklendi.

UND Hazar Denizi’ndeki RO-RO hatlarının canlandırılması için çalışacak

Sürücü belgelerinin AB ile yüzde 100 uyumunun sağlanması, TÜV-TURK muayenelerinde araç yüksekliklerine ilişkin düzenlemede yüzde 2 tolerans uygulanması, CMR ve Ferdi Kaza Sigortaları konusunda uygun fiyat ve geniş teminatlı poliçeleri sunarak üye maliyetlerinde en az yüzde 5 indirim sağlamak da UND’nin 2011 yılı için belirlediği hedefler listesinde yer aldı.

Gümrüklerle ilgili olarak da; yetkilendirilmiş alıcı, gönderici ve nakliyeci uygulamalarının yürürlülüğe girmesi, ülke çapındaki tüm gümrük idarelerinde alınan mesai ücretlerinde yeknesaklığın sağlanması, Teslim Alma Özet Beyanının kaldırılması, Türkiye’de aynı araca birden fazla transit refakat belgesi verilmesinin sağlanması, Transit Refakat Belgelerinden alınan 40 TL’lik Damga Vergisinin kaldırılmasının sağlanması gibi stratejik hedefler belirlendi.

Hazar Denizi’ndeki RO-RO hatlarının düzenli işleyişi ile bu hatların İran’a alternatif olmasını da amaçlayan UND, bu konuyu da 2011 yılı hedefleri arasına aldı.

Eximbank kredisi koşullarında iyileştirilmeler sağlanarak kredi kullanımının yüzde 20 artırılması ve Kredi Garanti Fonu ile işbirliğinin geliştirilmesi ve kefalet kullanan üye sayısında yüzde 20 artış sağlanması da listedeki diğer hedefler arasındaydı. 


Sektörün profili
çıkarılacak 

Lojistik okulları ile ilgili olarak müfredat boşluğu yaşandığını ve öğrencilerin teorik bilgilerden de yoksun olduğunun dile getirildiği SHÇ’de sürücülerin yaş ortalamasının yüksek olduğu ve sektöre yeni sürücü girişinin sağlanması ile ilgili de çalışmalar yapılması gerektiği taşımacı firma temsilcileri tarafından dile getirilen talepler arasındaydı.  

Toplam 86 hedefin belirlendiği çalıştayda UND tarafından 2011 yılı hedefleri arasında yer alan diğer başlıklar ise şu şekilde oldu: 140 kişiye ÜDY, 130 sürücüye SRC, 468 sürücüye ADR (SRC-5) eğitimi vermek, 12 adet genel katılıma açık, 12 adet şirket bünyesi eğitimi gerçekleştirmek, 60 sürücüye Psikoteknik Test Hizmeti aldırmak, 120 üye ziyareti gerçekleştirerek, sektörel beklentilerini tespit etmek. AB veya İş-Kur ile ortak bir projeye imza atmak. UND IRU Academy ve IRU Ortadoğu ile Ortadoğu ülkelerine yönelik 2 ülkeye (Suriye, Ürdün) eğitim verilmesi, Kotasız Avrupa Eylem Planı ile ilgili 2 yetkinliğe katılım sağlanması, Türkiye’nin öncelikli 2 konvansiyona taraf olmasının sağlanması, uluslararası karayolu eşya taşımacılığı istatistikleri hizmetinin düzenli müşteri adedinin en az 10’a çıkarılması, yetki belgesi sahibi 2 bin 300 firmanın yüzde 100’ünün profilinin çıkarılması ve sektörde bulunan firmaların yüzde 10’una Kalite Danışmanlık Hizmeti verilmesi.  

Toplantıda yer alan UND’nin bölge temsilcileri de birer sunum yaparak kendi bölgeleri ile ilgili olarak geçtiğimiz yıl gerçekleştirdikleri faaliyetleri aktardılar ve 2011 yılı ile ilgili yapılacak çalışmalardan söz ettiler.


Özmen: “Artık,
sektörün pazar payını nasıl artıracağını konuşmalıyız”

Tüm gün süren konuşmaların ve tartışmaları dinleyen ve sonrasında bir değerlendirme yapan UND Başkanı Ruhi Engin Özmen, öncelikle Stratejik Hedefler Çalıştayı’nın yapılış şekli ile ilgili bir eleştiri de bulunarak, “Bu çalıştay ile ilgili olarak çok yoğun çalışmalar yapıldı. Bu kadar yoğun çalışmalar ve bu yoğunlukta bir program kısa sürede tartışılamıyor. Yöntemin değiştirilmesi lazım” diye görüşünü açıkladı.

Çalıştayın sektörün gelişimini sağlayacağını da belirten Özmen, tartışılan sorunlar ile ilgili olarak da şunları söyledi: “Sorunlar yıllardır konuşulan sorunlar. En önemli sorun nedir derseniz; sayılanların hiçbiri stratejik bir şey ortaya koymadı. Bence artık sektörün pazar payını nasıl artıracağını tartışmalıyız. Asıl konu sektörün temsil gelirini artırmak için Avrupa ve dünya pazarlarından nasıl pay alacağımız. Avrupalı taşımacılardan farkımızı nasıl ortaya koyacağımızı konuşmalıyız.”

Dile getirilen tüm sorunların UND yönetimi olarak ele alındığını ve tamamının bürokrasiye iletildiğini ifade eden Özmen, ancak bu sorunların zaten önceden beri var olduğunu ve yeni gelişen problemler olmadıklarını vurgulayarak, uluslararası nakliye sektöründe Türk nakliyecilerin düşen payının ne yapıp edip artırılması gerektiğinin altını çizdi. Ortadoğu pazarında ticaretle ilgili gelişmelerin bu pazarlarda yer alanların büyümesini sağlayacağını ve Türk uluslararası karayolu taşımacılarının da bu pazarlardan pay almak adına bir şeyler yapması gerektiğinin altını çizen Özmen, eğitim konusuna da değindi.

Lojistik sektöründe eğitimin önemini vurgulayan ve sektörün bu anlamda giderek gelişme gösterdiğini kaydeden Ruhi Engin Özmen, “Lojistik insanları cezbeden bir kavram. Akademisyeni olmayan bir bilim dalı. Okullar açılıyor ancak akademisyen yok. Bu işin bir mühendislik dalı olması gerekir. Okullarda müfredat birlikteliği yok ancak bu birliktelik çok çabuk olmayacaktır çünkü zaten bu müfredat uyumunu sağlayacak akademisyen yok” diye konuştu. 

UND Deniz ile ilgili olarak da “UND Deniz’in yüzde 99.6’sı UND’nin yani sektöründü. Bu hattın ayakta kalması için nakliyecilerin destek vermesi gerekiyordu. Bu treni bir kez daha kaçırırsak bir daha yakalamamız zor olacak. Üç başarısız deneme oldu ve dördüncüsü yapılacak ancak gerçekleşecek yeni bir başarısızlığa daha tahammülümüz yok” açıklamasını yaptı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
MAİL BÜLTENİ ABONELİĞİ
Güvenlik Resmi
Mail adresinizi kaydederek en güncel haberlere kolayca ulaşabilirsiniz
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2023 Kargo Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (+90-212) 217 49 59 (Pbx) Faks : (+90-212) 211 62 77